CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI HIỆN HÀNH CỦA BABIDAY

Các chương trình khuyến mại, giảm giá hiện hành của BABIDAY - Cập nhật liên tục

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI HIỆN HÀNH CỦA BABIDAY

STT TÊN C/T QUÀ TẶNG GIẢM GIÁ ĐIỀU KIỆN & PHẠM VI ÁP DỤNG THỜI GIAN ÁP DỤNG GHI CHÚ
1 Tri ân khách hàng không 10%

Offline (mua tại cửa hàng)Mua sản phẩm thứ 2 trở lên, kể từ lúc thanh toán sản phẩm đầu tiên

Online: Mua 2 sản phẩm bất kỳ (không tính sản phẩm đã giảm giá)

Vĩnh viễn  
2 Sinh nhật ý nghĩa Tất cả sản phẩm 10% Offline (mua tại cửa hàng)Đúng ngày sinh nhật của khách hàng. Khách hàng xuất trình CMT để áp dụng Vĩnh viễn  
3 Mua giày + túi tặng ví Ví da: VDB1307 - VDB1305 - VDB1306 - VDB1304 - VDB1302 - VDB1301 - VDB1299 - VDB1298 0
Offline (mua tại cửa hàng): Hóa đơn từ 1tr trở lên
Chưa có thời gian kết thúc  
4 Thanh lý hàng lẻ size không 50% Online + Offline: không có điều kiện Chưa có thời gian kết thúc Link chi tiết
5 Miễn phí vận chuyển không 0 Online: khi mua từ 2 sản phẩm không giảm giá trở lên hoặc mua những mã sau: GDN2102, GDN2157, TXB1899
+ Đơn hàng thứ 2 trở lên
Chưa có thời gian kết thúc  
6 Giảm giá khi chuyển khoản không 80.000đ Online: Khi khách hàng thực hiện chuyển khoản chưa có thời gian kết thúc  
7 Khách hàng thân thiết không 5%-10% Online: Giảm 5% cho đơn hàng thứ 3 - thứ 5
+ Giảm 10% cho đơn hàng thứ 6 trở đi
Chưa có thời gian kết thúc  
8 Check in không 20.000đ Offline: Khi khách hàng thực hiện checkin tại hệ thống cửa hàng Chưa có thời gian kết thúc  

 

NGƯỜI NỔI TIẾNG ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA BABIDAY

back to top babiday.com